Novinka, RIS3

Inspirativní biotechnologická mise do Skandinávie

Na inspirativní misi zaměřenou na budování MedBioTech inovačního ekosystému vyrazil do Švédska a Dánska Michal Bubeník, RIS3 manažer ICOK. Jedinečná příležitost se uskutečnila v rámci projektu na podporu ekonomické a vědecké diplomacie a umožnila mu načerpat cenné poznatky v této oblasti.

Švédsko, země s dlouhodobou reputací excelentního přístupu k vědě, výzkumu a inovacím, se pyšní druhým místem v aktuálním hodnocení Globálního inovačního indexu. Během mise měli její účastníci možnost sdílet know-how a navazovat kontakty v oblasti komercializace vědy a výzkumu, transferu technologií a efektivní podpory VVI v sektoru MedBio technologií.

Podle Michala Bubeníka je zvlášť potěšující fakt, že se cesty do Skandinávie zúčastnila za Olomoucký kraj početná výprava. „Společně, s podporou zástupců Olomouckého kraje, Statutárního města Olomouc, Univerzity Palackého a potenciálních soukromých investorů, usilujeme o proměnu Olomouce v Smart Healthcare, centrum moderního přístupu ke zdraví. Zaměříme se na oblast telemedicíny, podporu MedTech startupů a vybudování Biomedicínského centra, které je strategickým cílem krajské RIS3 strategie,“ řekl Michal Bubeník a doplnil, že z této inspirativní mise si odnáší bohaté zkušenosti, cenné poznatky, a především silnou motivaci dále rozvíjet a naplňovat inovativní potenciál Olomouckého kraje. „V mnoha ohledech je náš region na tuto výzvu připraven. Kvalitní spolupráce, sdílení znalostí, dat a zkušeností nám umožní posunout se kupředu a posílit pozici Olomoucka jako lídra v oblasti inovací v oblasti medicínských technologií,“ dodal RIS3 manažer.

Back to list