Smart Akcelerátor Olomouckého kraje

Smart Akcelerátor Olomouckého kraje (SA OK)

RIS3 strategie je naplňována díky projektu Smart Akcelerátor, který si klade za cíl posílit spolupráci mezi regionálními aktéry. Díky této spolupráci přispívat k rozvoji inovačního prostředí Olomouckého kraje. Inteligentní specializace, inovační výkonnost, zvýšení produktivity, konkurenceschopnosti a finančního růstu firem v regionu v návaznosti na kvalitní výzkum a školství jsou pro nás stěžejní a prioritní.

Projekt Smart Akcelerátor Olomouckého kraje byl ukončen v roce 2019. Na tento projekt navazuje nový projekt Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II (SA OK II).

Jaké byly cíle projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje

Zvýšení inovační aktivity firem

Zvýšení inovační aktivity firem, zájmů a dovedností vlastníků, managementu i zaměstnanců v zavádění a rozvoji inovačních procesů. U firem se zahraničním vlastníkem zvýšení jejich připravenosti a schopnosti získat od mateřské společnosti část vývoje a výroby produktů s vyšší přidanou hodnotou.

Spolupráce firem a výzkumných organizací

Vytvoření nástrojů usnadňujících navázání kontaktů mezi průmyslem a výzkumem, a umožňujících vznik i rozvoj spolupráce mezi firmami navzájem i s výzkumníky. Zvýšení motivace představitelů firem i výzkumu ke spolupráci a zvýšení míry ekonomického uplatnění výzkumu z kraje a počtu inovačních produktů firem úspěšně umístěných na trhu.

Aktivace vyššího zájmu o technické vzdělání

Dosažení vyššího zájmu absolventů základních škol o technické obory, posílení spolupráce škol s firmami, zvýšení dostupnosti a kvality absolventů technických oborů. Vytvoření nástrojů k udržení kvalitních absolventů technických a přírodovědných oborů v regionu či jejich návratu do regionu.

Podpora podnikavějšího regionu

Zvýšení podnikavosti, podnikatelských dovedností a zájmu o podnikání mezi žáky, studenty, absolventy i veřejností. Vytvoření nástrojů k nalezení lidí s podnikatelskými nápady, usnadnění zakládání nových firem a zpřístupnění konzultační pomoci a know-how potenciálním, budoucím a začínajícím podnikatelům i v okrajových oblastech regionu. Rozšíření inkubačních prostor pro začínající firmy a účinnější pomoc se zajištěním potřebných zdrojů a kontaktů.

Zapojení regionálních aktérů do RIS3

Posílení kompetencí a schopnosti realizovat a koordinovat systematické a kontinuální aktivity k rozvoji inovativnosti a konkurenceschopnosti regionu u pověřené organizace – OK4Inovace. Získání důvěry ve spolupráci mezi dalšími aktéry regionálního rozvoje v Olomouckém kraji a zvýšení intenzity jejich zapojení do aktivit k realizaci RIS3 strategie a koordinace jejich aktivit.

Pro koho byl projekt určen?

Smart Akcelerátor je určený žákům, pracovníkům veřejné správy v oblasti řízení a implementace výzkumu, vývoje a inovací pracovníkům zabývající se výzkumem v soukromém sektoru, pracovníkům výzkumných organizací a vysokých škol, studentům vysokých škol, studentům vyšších odborných škol, žákům středních škol a zájemcům o studium na vysoké škole.