Inovační Ekosystém

Inovační ekosystém vytváří všichni aktéři, kteří svou aktivitou ovlivňují kvalitu vědeckého bádání, výzkumu, vývoje a inovací a vztahů mezi nimi.

Vodítko pro všechny zapojené aktéry na území Olomouckého kraje, kam efektivně směřovat své zdroje, představuje RIS3 strategie Olomouckého kraje. Nad její implementací a řízením tzv. EDP procesu (objevování podnikatelských příležitostí) dohlíží tzv. RIS3 tým složený ze zástupců Inovačního centra Olomouckého kraje (ICOK) a Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Vyhodnocování rozvojových příležitostí v oblasti výzkumu, vývoje a inovací formálně probíhá na půdorysu Krajské rady pro inovace Olomouckého kraje (KRI OK) a k ní dle potřeby zřizovaných tematických krajských inovačních platformách (KIP). Tyto platformy fungují na principu tzv. triple helix, tedy se zapojením zástupců vysokých škol a výzkumných organizací (akademická sféra), podnikatelů/firem/klastrů (aplikační sféra) a veřejné správy. Aktuální složení KRI OK a krajských inovačních platforem naleznete v sekci Ke stažení.