Novinka, RIS3

Veřejná debata k proměně staré radnice v Zábřehu na centrum inovací

V úterý 18. června se v zábřežském Kině Retro konala veřejná debata o proměně staré radnice na moderní centrum inovací. Město záměr veřejně představilo poprvé, diskusi uspořádalo společně s Inovačním centrem Olomouckého kraje (ICOK).

„Závidím vám v Zábřeze to, jak funguje propojení samosprávy, veřejnosti, podnikatelských subjektů a pomoc ICOKu. To velmi oceňuji,“ uvedl v úvodním slově Jan Šafařík, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro regionální rozvoj a předseda správní rady ICOKu.

Projekt proměny zahrnuje vybudování coworkingových prostor, konferenčních místností a otevřené vědecko-inovační laboratoře. Výzkumná činnost se zaměří na vliv průmyslu a dopravy na životní prostředí, e-health, autonomní řízení, smart-cars a další automotive témata. „Hellu každý vnímá jako velkého nadnárodního dodavatele, ale my chceme mít dopad i v mikroregionálním měřítku. Chceme být součástí života v regionu a toho docílíme tak, že budeme spolutvůrci takových aktivit, jako je vznik coworku,“ vysvětlil Pavel Tuček, vedoucí předvývoje a vývoje mohelnického závodu Forvia Hella ČR. Filip Matějka z Fakultní nemocnice Olomouc přidal svůj pohled na přínosy projektu: „Vybudování centra inovací v Zábřehu je velmi výhodné pro testování telemedicínských technologií, zejména v oblasti uživatelské zkušenosti. Zábřeh nabízí ideální rovnováhu mezi vzdáleností a dosažitelností. Mohli bychom využít centrum pro pilotní projekty, školení zdravotnického personálu a pacientů a poskytování podpory a servisu pacientům,“ doplnil.

Na mezisektorovou spolupráci pak upozornil Michal Bubeník, RIS3 manažer ICOK. „Na tomto projektu se ukazuje jedinečná, vzorová spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem, do kterého se zapojila akademická sféra s vědecko-inovačním potenciálem,“ řekl. Podle něj se budova, která aktuálně chátrá, může stát centrem inovací nadregionálního významu. „Pro ICOK je to strategický projekt. Působíme nejen v Olomouci, ale aktivně rozvíjíme projekty i v dalších částech našeho kraje. Chceme, aby kraj byl rozmanitý, nevylidňoval se a aby zde vznikaly inovativní firmy s globálním přesahem,“ doplnil Michal Bubeník.

V kině Retro se sešlo na pět desítek místních, kterým osud centra města a jeho rozvoj není lhostejný. Starosta města František John při představení projektu uvedl, že přeměnu v centrum inovací vnímá především jako obrovský potenciál pro obyvatele zábřežského regionu. „V budově vznikne úplně nový druh veřejné služby. Trápí nás odliv mladých lidí a jsem přesvědčen, že když si mladý člověk projde tímto inovačním hubem, zvýší se pravděpodobnost, že se pak do regionu vrátí. Vidím, že to je investice především do lidí, která je pro náš region velmi důležitá,“ vysvětlil před publikem.

Celkové náklady na obnovu radnice se pohybují okolo 80 miliónů korun, z toho by měla být dotace necelých 40 miliónů korun. „Aktuálně jsme se dozvěděli, že projekt prošel přes všechna formální hodnocení a nyní následuje hodnocení věcné a doufáme, že dotaci získáme. Počítám, že řádově v měsících bychom se měli dozvědět, jak jsme dopadli,“ doplnil František John.

Back to list