Konference

RIS3 týmy se potkají v Olomouci. Hlavní téma: udržitelnost a inovace

RIS3 týmy se potkají v Olomouci.

Hlavní téma: udržitelnost a inovace

Olomouc se už brzy dočká významné události. Na Hanou se sjedou zástupci inovačních a regionálních rozvojových agentur z celé České republiky. Setkání RIS3 týmů budou hostit prostory historické Pevnosti poznání, tedy místa, kde se propojuje poznání a inovace. Akci, která se uskuteční ve dnech 12. a 13. října, pořádá Inovační centrum Olomouckého kraje (ICOK).

Hlavním tématem podzimního setkání RIS3 týmů je udržitelnost. Právě na ni se účastníci v jejích praktických aspektech zaměří, mluvit se bude i o rozvojových projektech v regionech. Témata budou probíhat nejen formou prezentací a panelových diskuzí, ale i v rámci interaktivních workshopů, které umožní účastníkům aktivně se zapojit do debaty a hledat nové inovativní přístupy.

Program setkání bude obohacen o prezentace jednotlivých krajů a zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, stejně jako zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu. Mimo hlavní program budou mít účastníci příležitost navštívit aquaponickou farmu v Přáslavicích u Olomouce nebo se podívat do laboratoří telemedicíny v rámci nově otevřeného Envelopa Hub v kampusu Univerzity Palackého v Olomouci.

Očekáváme, že setkání RIS3 týmů bude příležitostí k výměně znalostí, sdílení zkušeností a hledání nových cest a příležitostí, jak na tématu udržitelnosti napříč kraji spolupracovat.

RIS3 strategie Olomouckého kraje představuje klíčový dokument pro podporu inovací a udržitelného růstu na regionální úrovni. Každý kraj v České republice má svůj vlastní RIS3 tým, jehož úkolem je naplňovat strategii území prostřednictvím různorodých inovačních aktivit.

Olomoucký kraj se zaměřuje na posílení svých inovačních kapacit v několika klíčových oblastech. Digitalizace, rozvoj lidského potenciálu, vytváření atraktivního prostředí pro inovativní podnikání, excelentní výzkum a technologický transfer a samozřejmě udržitelnost. To jsou oblasti, které jsou hnací silou inovačního rozvoje našeho kraje.

Back to list