Konference

Kompletní program konference

Kompletní program konference

WE CONNECT 2022
INNOVATION & BUSINESS SUSTAINABILITY

 Datum: 3. 11. 2022 

 Místo: Pevnost poznání, Olomouc 

 Moderuje: Tereza Havlínková 

 9:00 – 9:30  ÚVOD

Úvodní slovo – Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje

Úvodní slovo – Jan Šafařík, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro regionální rozvoj

Úvodní slovo – Martin Procházka, rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Role ICOK v regionu – Tomáš Dostál, manažer ICOK, krajský RIS3 manažer

BLOK I. Věda & Výzkum & Business

 9:30 – 9:45  Michal Otyepka, CATRIN UP Olomouc – Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, Grafenové deriváty

 9:45 – 10:00  Lucie Plíhalová, Katedra chemické biologie UP Olomouc, Nové technologie moderních hnojiv

 10:00 – 10:15  Jindra Peterková, Ústav ekonomiky a managementu MVŠO, Možnosti propojení teorie s praxí v podnikání

 10:15 – 10:30  Marián Hajdúch, Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty UP Olomouc,  Činnost a aplikační možnosti Ústavu translační a molekulární medicíny

 10:30 – 10:45  Francis Bond a Luis Morgado Da Costa, Katedra asijských studií UP Olomouc, Stroje, které nám rozumí a učí nás; přednáška proběhne v anglickém jazyce

10:45 – 11:15 Coffee break

 11:15 – 12:30  BLOK II. Panelová diskuze – Udržitelný region

Moderátor: Lukáš Trčka

Jarmila Zimmermannová, Prorektorka pro vědu a výzkum MVŠO

Milan Knobloch, Vedoucí výrobní technologie, Siemens, s.r.o.

Antonín Hlavinka, Náměstek ředitele Fakultní nemocnice Olomouc pro informační a komunikační technologie, Ředitel Centra digitálního zdravotnictví pro LF a FZV Univerzity Palackého, Koordinátor ICT aktivit Národního telemedicínského a kompetenčního centra, Předseda výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti

Zuzana Huňková, Koordinátorka udržitelného rozvoje UP Olomouc

12:30 – 13:30 Oběd formou rautu

BLOK III. Od startupu k udržitelnému podnikání

Moderátor: Tereza Havlínková

CzechInvest –  Pavlína Slepičková: Představení příležitostí pro startupy v programu Technologická inkubace. Co technologická inkubace nabízí a pro koho je určena.

 13:30 – 14:00  1. sekce: Naplňujeme svoji vizi

Michal Valta, Zakladatel a CEO projektu viaGood

Michal Netolický, Jednatel Flenexa plus s.r.o.

Petr Sanetrník, Spoluzakladatel VR Education

 14:00 – 14:30  2. sekce: Nabíráme rychlost

Jan Tobolík,  Jednatel a CEO ve společnosti Sensio.cz s.r.o.

Dominika Sokolová, Zakladatelka a jednatelka ve společnosti FESTADA s.r.o.

Lukáš Novák, CEO a developer, beecode

 14:30 – 15:00  3.sekce: Máme nápad

Jiří Palička, CEO ve společnosti Veles Technology

Ondřej Kučera, Zakladatel projektu Deepeffects.AI

Miloslav Otáhal, Jednatel a architekt, OMG studio

Alžběta Flaschková, Zakladatelka projektu Tolg

15:00 – 16:00 Závěrečný networking

Back to list