RIS3

Výzva: Natáčení propagačních videí

Natáčení videí s cílem popularizace

jednotlivých oblastí (domén) specializace.

Pomozte nám vytvořit kvalitní podklady pro propagaci jedinečných technologií v olomouckém inovačním ekosystému.

Domény specializace jsou jasně definované perspektivní odvětvové oblasti výzkumu a vývoje se silným aplikačním potenciálem. V Olomouckém kraji jsou domény specializace v rámci RIS3 strategie Olomouckého kraje definovány takto:

 • 1. Biomedicína, Life-Science & Well-Being
 • 2. Zemědělství pro 21. století
 • 3. Optika a jemná mechanika, optoelektronika
 • 4. Čerpací a vodohospodářská technika
 • 5. Pokročilé materiály a technologie
 • 6. Kulturní a kreativní průmysly

Ve spolupráci s externí agenturou proběhne natáčení série šesti propagačních videí s cílem popularizace jednotlivých domén specializace v inovačním ekosystému Olomouckého kraje.

Rádi bychom příběhy různorodých firem z našeho kraje využili v propagaci této domény a zároveň tím více upozornili na vaše aktivity v Olomouckém kraji. Natáčecí den by pak probíhal přímo v kooperaci s vámi, nebo vybraným pracovníkem, kterého bychom natáčeli v průběhu části dne. Výsledkem by pak bylo video, které ukazuje práci v Olomouckém kraji v dané doméně specializace.

Všechna videa budou natočena ve stejném stylu, budou fungovat samostatně, ale zároveň jako soudržný celek. Použijeme takovou formu vyprávění, aby byla laicky srozumitelná, ale zároveň odborně přesná.

Pro natáčení ve vaší firmě je potřeba splnit dvě základní podmínky:

 • Společnost je významným zástupcem v jedné ze šesti domén specializace definovaných v RIS3 strategii Olomouckého kraje.
 • Společnost má provozovnu v Olomouckém kraji.

Podrobný popis videí:

Začínáme vždy úvodním záběrem, buď na město nebo na přírodu, to podle toho kde firma sídlí, a čím se zabývá. Následuje prostřih na našeho protagonistu, jak jde do práce. Autem, tramvají, pěšky… Přichází ke “své” společnosti a jde dovnitř. Přecházíme dovnitř a dostáváme se k výčtu toho, čím právě tato společnost je výjimečná a co je její specializace. Následuje několik beaty shotů na interiér firmy, popřípadě atmosferické obrázky. Mezitím nás doprovází voiceover hlavního protagonisty. Následuje předání slova dále, přecházíme přes zrychlený záběr na nebe, na ubíhající město, nebo na Jeseníky, to podle toho, kam se přesouváme. Následuje medailonek dalších protanogistů ve stejném stylu (cca 25 vteřin). Na konci zabíráme prostřih na všechny protagonisty, jak stojí a dívají se do kamery, společně s jejich jmenovkou. Následuje logoshot,

 • 1. Biomedicína, Life-Science & Well-Being

Klíčové slovo: Péče. Vizuál i obsah koncipujeme tak, aby bylo zřejmé, že v Olomouckém kraji jsou specialisté na péči o člověka, a to v mnoha smyslech.

 • 2. Zemědělství pro 21. století

Klíčové slovo: Úrodnost. Doména je velmi zajímavá v tom, že nejsme v laboratorním ani v korporátním prostředí, ale nacházíme se naopak v zemědělském prostředí.

 • 3. Optika a jemná mechanika, optoelektronika

Klíčové slovo: Preciznost. Klíčovým tématem této domény je zejména řemeslná a profesní zručnost, která se pojí s optikou. Jde tu o tradici a o historickou návaznost.

 • 4. Čerpací a vodohospodářská technika

Klíčové slovo: Práce. Tato doména je hlavně o poctivé práci a o poctivém inženýrství. Oboje jsou hodnoty, které jsou v Olomouckém kraji doma.

 • 5. Pokročilé materiály a technologie

Klíčové slovo: Detail. Tato doména je opravdu high-tech, a podle toho musí vypadat i výsledné video. Jsme opravdu ve velkém detailu, jde o nanometry. Záběry z vývojových laboratoří jsou zajímavé pro každého diváka.

 • 6. kulturní a kreativní průmysly

Klíčové slovo: Kreativa. Tato doména je hlavně o ruční práci a kreativě jednotlivce.

Tvorba videí  je financována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II, reg. číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016626.

Back to list