Pokročilé materiály a technologie

V rámci domény Pokročilých materiálů a technologií došlo k přesunu firem původně spadající do obecných strojírenských odvětví. Vyznačuje se mimořádně velkou pestrostí a zahrnuje v sobě desítky oblastí. Z tohoto důvodu se v doméně promítají různé typy firem – výrobní, montážní, servisní, vývojové aj. Patří zde výroba strojů, zařízení a specifických komponentů. Zpravidla se jedná o primární výrobu, jejíž produkty využívají navazující strojírenská odvětví nebo nestrojírenské obory zpracovatelského průmyslu.

Technicky nejnáročnější obory jsou „Machine Tools“ a „Precision Engineering“, jejichž produkty využívají pokročilou elektroniku, zpracování dat, komunikaci a řízení.

Výzkum, vývoj a inovace

Podniky sledují nové trendy, jako je digitalizace, automatizace, robotizace či kyberbezpečnost a považují je za podstatné pro jejich konkurenceschopnost na trhu.

Firmy spolupracují s vysokými školami v oblasti lidských zdrojů či společných projektů. Jako hlavní typ spolupráce se ukazuje smluvní, kolaborativní výzkum, který je navázán na zakázky a potřeby zákazníka. Výzkum probíhá v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů (CATRIN – RCPTM) a na fakultě strojní v Šumperku, která spadá pod Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava.

Provázanost se školami

V odvětví pracují jak vysokoškolští absolventi, tak středoškoláci s maturitou či s vyučením. Byť se v Olomouckém regionu nachází střední školy a učiliště tohoto zaměření, absolventi kapacitou i kvalifikací poptávku firem nenaplní. Největší poptávka je po zaměstnancích v oborech elektro a elektrotechnika. V kraji také, kromě výše zmíněné strojní fakulty v Šumperku, chybí vysokoškolské strojní a inženýrské obory.

Prozkoumat ostatní oblasti