Kulturní a kreativní průmysly

Kulturní a kreativní průmysly (KKP) jsou jednou z domén s velkým rozvojovým potenciálem. Představují nejen svébytnou ekonomickou činnost, ale nabízí také přidanou hodnotu dalším průmyslům. KKP jsou vnitřně velmi členité. Zahrnují architekturu, design, PR, reklamu a copywriting, audiovizi, hudbu, knihy a tisk, herní průmysl, software, nová média a navazující IT služby, scénická umění, výtvarné umění, umělecká řemesla nebo kulturní dědictví. Je pro ně typická úzká provázanost a doplňování (film a video potřebuje hudbu, PR potřebuje film a copywriting, scénická umění architekturu atd.).

Oblast vývoje softwaru a IT služeb je silná z hlediska počtu aktérů, ekonomického obratu, potenciálu digitálního nomádství a konkurenceschopnosti regionu spočívající v nižších životních nákladech. Přesto čelí nedostatku kvalifikovaných odborníků. Olomoucký region zatím není schopný konkurovat jiným v oblasti vývoje her; silnější je pozice firem např. v oblasti vývoje CRM, ERP systémů, specializovaných aplikací ad.

Významná je také oblast řemesel a oděvního průmyslu s velkým zastoupením malých podniků a mikropodniků, se silnou vazbou na specifika regionů v rámci kraje, včetně přírodopisných a folklórních prvků.

Potenciál vykazuje oblast audiovize, grafického designu a polygrafie či knižního průmyslu. Audiovizuální tvorba a grafický design je (v kombinaci s PR a reklamou) významným zdrojem přidané hodnoty pro průmysl i veřejný sektor. Díky poptávce ze strany klientů v regionu organicky působí řada kreativců.

I díky odnoží uměleckých oborů na Univerzitě Palackého těží region z tradičních festivalových eventů (film, divadlo, literatura), které mají silný význam pro další ekonomické sektory i branding regionu. Významným bodem je otevřenost vůči tématu kreativní gastronomie. Velkou příležitostí je pro celou oblast KKP vznik národní databáze kreativců, která je v gesci Ministerstva kultury ČR a může přispět ke zviditelnění jejích aktérů.

Provázanost se školami

Silnou pozici v rámci kraje vykazují střední školy se zaměřením na řemesla, oděvní průmysl a design.

Význam hraje i existence studijního oboru na Univerzitě Palackého orientovaného na teorii audiovizuální a performativní kultury. Ten přináší jak zájem o praktickou tvorbu, tak přesah do oblasti managementu kultury.

Objemným sektorem KKP je také knižní a vydavatelský průmysl, jež je posílený existující strukturou škol (SŠ polygrafická, Filozofická fakulta Univerzity Palackého) či festivalem knižního designu.

Za slibné je třeba považovat založení některých oborů v rámci Univerzity Palackého (průmyslový design, editorství, úvaha o oboru managementu kultury).

Prozkoumat ostatní oblasti