Konference

Panelová diskuze – Udržitelný region

BLOK II.

Panelová diskuze – Udržitelný region

Jarmila Zimmermannová, prorektorka pro vědu a výzkum MVŠO

Jarmila Zimmermannová působí na Moravské vysoké škole Olomouc jako prorektorka pro vědu a výzkum. Je odbornou garantkou na Ústavu udržitelného rozvoje. Současně je vedoucí Socio-ekonomické sekce Platformy pro bioekonomiku a je členkou vědeckého výboru Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU).

V letech 2003 – 2009 působila na různých pozicích na Ministerstvu životního prostředí ČR. V rámci své odborné činnosti se zaměřuje zejména na problematiku finančních a ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí, z toho převážně na ex-ante a ex-post analýzy ekonomických nástrojů v oblasti ochrany ovzduší a klimatu, jako jsou ekologické daně a obchodovatelné emisní povolenky.

Je autorkou řady vědeckých a odborných článků a monografie „Ekologické zdanění a modelování jeho dopadů“. V rámci programu ERASMUS přednášela na zahraničních univerzitách.

Antonín Hlavinka, náměstek ředitele FNOL pro informační technologie

Antonín Hlavinka, náměstek ředitele Fakultní nemocnice Olomouc pro informační technologie a zároveň koordinátor ICT aktivit Národního telemedicínského centra (NTMC) má na starosti kompletní zavedení eHealth systému v Olomouckém kraji včetně portálu pro pacienty a praktické lékaře. Je součástí poradní skupiny pro inovace a digitalizaci na Ministerstvu zdravotnictví a nově je ředitelem Centra digitálního zdravotnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci, které cílí na vzdělávání zdravotnických profesionálů v oblasti digitální medicíny.

Zuzana Huňková, koordinátorka udržitelného rozvoje UPOL

Zuzana Huňková absolvovala bakalářské studium Mezinárodních rozvojových studií na PřF UP a magisterské studium Globálních migračních a rozvojových studiích na Univerzitě Karlově. Během studia absolvovala několik zahraničních stáží a studií. V roce 2013 se zúčastnila dvouměsíční rozvojové stáže ve městě Bauru v Brazílii, kde spolupracovala v mezinárodním týmu studentů na projektu zabývajícím se Rozvojovými cíli tisíciletí. Tématu udržitelného rozvoje se věnuje intenzivně od nástupu na pozici koordinátorky udržitelného rozvoje na Univerzitě Palackého v Olomouci. Mimo jiné také spoluzaložila Asociaci pro manažerky a manažery udržitelnosti.

Milan Knobloch, vedoucí výrobní technologie, Siemens, s.r.o

Milan Knobloch je táta tří dětí, šťastný manžel a nevyléčitelný optimista v životě i práci. Když jako mladý muž studoval strojní obor se zaměřením na technologii výroby, bylo jeho snem pracovat u firmy, která bude mít světu co nabídnout. Myslí, že má splněno. Celou svoji dosavadní kariéru prožil v závodě Siemens Elektromotory Mohelnice, kde vytváří technologie, které mění svět a přispívají k udržitelné budoucnosti. Přes práci ve výrobě a širokou škálu technicky i manažersky zaměřených pozic se vypracoval k dnešní pozici vedoucího výrobní technologie. Vede tým technologů, nástrojařů a expertů na nářadí, který se podílí na výrobě téměř sedmi set tisíc elektromotorů ročně.

Back to list