Biomedicína, Life Science a Well-being

Doména zahrnuje zejména zdravotní a lázeňské služby, eHealth, ekologii, farmacii, biotechnologie, biomedicínu, chemické i biologické analýzy, specifické metody analýzy léčiv a farmaceutických produktů, bioinformatiku a zdravotnickou informatiku, výrobu potravin a doplňků stravy pro zdravý životní styl a další.

Věda, výzkum, vzdělávání

V této doméně jsou koncentrovány klíčové výzkumné, vývojové a vzdělávací kapacity regionu, zejména umístěné na Univerzitě Palackého v Olomouci vč. jejích výzkumných center, např. Institutu molekulární a translační medicíny (CATRIN – IMTM), Aplikačním centru BALUO nebo Institutu duševního zdraví OUSHI, dále Národního telemedicínského centra, Fakultní nemocnice v Olomouci, Vojenské nemocnice Klášterní Hradisko, společnosti AGEL a další. Za účelem efektivnějšího sdílení know-how, kapacit a poskytovaných služeb v oblasti telemedicíny byl v roce 2020 založen digitální inovační hub (DIH) DIGI2Health. Tématem eHealth se rovněž zabývá Moravská vysoká škola Olomouc, která v roce 2021 iniciovala vznik Centra česko-izraelských inovací a partnerství, jehož posláním je zejména propojování českého a izraelského inovačního ekosystému a podpora projektů mezi českými a izraelskými subjekty v oblastech medicínské diagnostiky, telemedicíny a efektivního řízení zdravotní péče. Opomenout nelze ani v kraji poměrně silně zastoupené lázeňství (balneologie).

Soukromý výzkum a vývoj

V oblasti biomedicíny se firmy v Olomouckém kraji zaměřují zejména na výrobu medicinských přístrojů typu biosenzory, gastro a urologické stenty, endoskopy, spektrometry aj. Společnosti jako Smiths Medical Czech Republic a.s., Medi-Globe, s. r. o., BIOSENSOR PLUS, s. r. o., Olympus Medical Products Czech spol. s r. o. mají obvykle zahraniční vlastnickou strukturu a omezené možnosti v oblasti vývoje. Aktuálně se připravuje projekt Národního biomedicínského a biotechnologického centra, které by díky sdílenému technologickému zázemí a univerzitnímu know-how mohlo do budoucna generovat nebo přitáhnout do regionu rovněž menší a středně velké firmy a startupy.

Další skupinu tvoří firmy, které pracují s tzv. API (Active pharmaceutical ingredients). Zástupci této kategorie jsou např. firmy Alven Laboratories, s. r. o. nebo FARMAK, a. s. Obvykle se jedená o firmy z kategorie malých a středních podniků a vyznačují se vysokým zastoupením zaměstnanců, kteří se věnují čistě výzkumu a vývoji v úzké spolupráci s vědeckými týmy při Univerzitě Palackého v Olomouci a dalšími středními a vysokými školami. Uvedení nových výrobků na trh je pro ně otázkou 6 až 8 let vývoje. Pro firmy to je nákladová položka a až 20 % z obratů míří
do pokrytí výdajů za výzkum a vývoj.

Třetí skupinu tvoří subjekty, které se zabývají péčí o zdraví. Konkrétně se jedná o výrobu produktů zaměřených na biokosmetiku, doplňky stravy aj., V Olomouckém kraji zastoupené např. firmami NUTREND, a. s., Naturfyt – Bio s. r. o., FUTURE MEDICINE s. r. o., VIVACO, s. r. o., OLIMPEX, spol. s r. o., DSL Food s. r. o, PharmaFit s. r. o. Jedná se o firmy v kategoriích středních a malých podniků a start-upů.

Prozkoumat ostatní oblasti