Optika a jemná mechanika, optoelektronika

V našem regionu patří optika mezi tradiční domény. Olomoucký kraj je v tomto ohledu jeden z nejvýznamnějších. Výroba zastupuje většinu specializací jako jsou optomechatronika, fotonika, optoelektronika a jemná mechanika. Tyto firmy jsou velmi výraznými zaměstnavateli regionu.

Z produktů lze jmenovat např. pozorovací a zaměřovací dalekohledy, senzory, optoelektroniku, přístroje pro noční vidění, optické sestavy pro průmyslové aplikace, dále systémy pro kontrolu polovodičových desek, projekční systémy, optomechanické systémy pro lékařské a laboratorní použití a jiné.

Dalším silným odvětvím je výroba a montáž světlometů, především pro automobilový průmysl, a endoskopických přístrojů a nástrojů.

V Olomouci také vznikl Český optický klastr, který sdružuje a reprezentuje představitele vědy a průmyslu působící v oboru optiky a souvisejících oblastech.

Výzkum, vývoj a inovace

Výzkum optických oborů probíhá mj. na akademické půdě, konkrétně na Katedře optiky Univerzity Palackého v Olomouci. Dále zde nalezneme Společnou laboratoř optiky, která je sdíleným pracovištěm Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Výzkumem fotoelektrochemie se zabývá Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (CATRIN – RCPTM).

Provázanost se školami

V rámci domény se projevují silné vazby na spolupráci se středními školami a univerzitami z důvodu poptávky po zaměstnancích. Již zmíněná katedra na Univerzitě Palackého se jako jediná v republice specializuje na optiku.

Druhou úrovní je spolupráce na projektech financovaných z dotačních prostředků a výzkumných aktivit, která se odvíjí od zakázek, poptávky a aktuálních trendů na trhu. Mimo zmíněnou Univerzitu Palackého v Olomouci probíhá tento typ spolupráce i s ČVUT Praha, Akademií věd, VUT Brno, VŠB-TU v Ostravě a zahraničními univerzitami.

Prozkoumat ostatní oblasti