Čerpací a vodohospodářská technika

Tato doména má v Olomouckém kraji dlouholetou tradici. Skupinu vodohospodářská technika lze rozdělit na dvě dominantní kategorie. První kategorie je charakteristická pro firmy, které si zajišťují určitou část výroby v kombinaci s nabídkou služeb typu projekce systémů. Jedná se o firmy zaměřené na systémy pro čištění odpadních vod, jejich projekci, konstrukci, kompletaci částí, dále výrobu čerpadel a dmychadel, závlahové systémy aj.

Dále zde nalezneme firmy zabývající se čištěním odpadních vod včetně projekce, realizace a modernizace.

Následujícími odvětvími jsou výroba výměníků tepla, chladících a filtračních systémů, měřících přístrojů atd.

Výzkum, vývoj a inovace

Výzkumu v oblasti vodohospodářské techniky se věnuje Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (CATRIN – RCPTM).

Firmy spolupracují s vysokými školami formou zakázek, projektů či na kolaborativním nebo smluvním výzkumu. Většina firem si zde nechává zpracovat analýzy, výpočty, zkoušky a využívají vybavení, prostory, techniku, kterými samy nedisponují.

Provázanost se školami

Specializace oboru nemá velké pokrytí na středních školách ani na učilištích. Část firem se snaží navázat spolupráci se školami příbuzných oborů formou pořádání praxí, seminářů, školících dnů, propagací firmy aj.

Prozkoumat ostatní oblasti