info@ok4inovace.cz

Pomáháme budovat lepší podnikatelské prostředí

https://www.inovaceok.cz/

Aktuální informace najdete na novém webu https://www.inovaceok.cz/

Na těchto projektech jsme se podíleli

cokl-logo
Český optický klastr

Zlepšuje podmínky pro rozvoj optického průmyslu u nás. Podporuje spolupráci podniků, veřejného sektoru a vzdělávacího sektoru v optice, optomechatronice, fotonice, optoelektronice a jemné mechanice, včetně související výroby, rozvoje technologií a služeb v dodavatelské a odběratelské sféře.

envelopabf
Středomoravské centrum inovací a transferu znalostí

V Olomouci vyroste nové centrum pro firmy zaměřené na optiku, IT a nové materiály, u kterých je předpoklad navázání vědeckovýzkumné spolupráce s Univerzitou Palackého. Centrum podpoří i začínající inovativní firmy z IT, kreativních průmyslů i dalších oborů.

UPrint
UPrint 3D

Největší 3D tiskové centrum na Moravě. Centrum tiskne z papíru, plastu a kovu.  Pracuje i s vlákny karbonu, kevlaru nebo se skelným vláknem. Využívá technologie pro dvoubarevný tisk s ostrými konturami, které zatím v ČR nebyly dostupné.

Rychloseznamka
Rychloseznamka pro inovace

Zajímáte se o match-makingové akce s konkrétním oborovým tématem? Rychloseznamka pro inovace vám umožní navázat kontakt a domluvit výzkumnou a inovační spolupraci mezi představiteli firem a výzkumných institucí, zejména univerzit.

Innovation experience
Innovation experience

Setkání firem s většími i menšími zkušenostmi v realizaci inovačních projektů. Hlavním bodem akce budou vzájemné prezentace praktických zkušeností s konkrétními oblastmi řešení inovací včetně zkušeností dobré praxe od zástupců různých firem.

inovaceprakticky
Konference Inovace prakticky

Jednodenní konference pro představitele firem realizujících nebo připravujících inovační projekty zacílené na inovace produktů a procesů. Konference je zaměřena jak na inovace produktu, tak i inovace výrobních a logistických procesů.

uctesezapenize_01
Učte se za peníze

Projekt zaměřený na spolupráci firem a středních škol na Šumpersku, který spočívá ve stipendijní podpoře středoškolských studentů ze strany firem. Firmy mohou získat své potenciální zaměstnance již na střední škole a řešit tím nedostatek pracovní síly v technických oborech.

souteze
Podnikatelské soutěže

Soutěžní týmy žáků základních škol mají za úkol seznámit se s problematikou podnikání, navrhnout soutěžní produkt, vytvořit jeho funkční model, napsat business plán včetně finanční rozvahy a celý projekt prezentovat před hodnotící komisí.

tabor
Příměstské tábory pro děti

Tábory učí žáky základních škol základům manuální práce s nářadím a materiály, ze kterých se dá jednoduchou formou vytvářet nenáročné výrobky.