info@ok4inovace.cz

Naplňujeme RIS3OK

Odpovědnost & Profesionalita

Podporujeme začínající podnikatele

Pomáháme firmám růst

Spolupracujeme na aplikaci výsledků vědy, výzkumu a inovací do praxe

Zpřístupňujeme poradenské služby a vzdělávání zájemcům o podnikání a inovace

Inovační centrum Olomouckého kraje je zájmové sdružení spoluvlastněné Olomouckým krajem a Univerzitou Palackého   v Olomouci.

Jsme realizátory projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje, který spolufinancuje a koordinuje Olomoucký kraj. Naším zájmem je rozvíjet konkurenceschopnost a znalostní ekonomiku v olomouckém regionu. Realizujeme aktivity na podporu inovací ve firmách, spolupráci průmyslu s výzkumem a zlepšování vzdělávacího systému ve školství v Olomouckém kraji. Základním strategickým dokumentem, podle kterého pracujeme, je RIS3 strategie Olomouckého kraje (RIS3OK).

RIS3 strategie Olomouckého kraje je strategický dokument na podporu hospodářského rozvoje a růstu znalostní ekonomiky.  Cílem strategie je:

  • vyšší konkurenceschopnost a objem exportu firem
  • inovační produkty prodávané do zahraničí
  • výzkumné výsledky úspěšně uplatněné v praxi
  • méně nezaměstnaných absolventů škol
  • region lákající investory a špičkové odborníky
Kontaktujte nás!
INOVAČNÍ CENTRUM OLOMOUCKÉHO KRAJE
LOGO inovace (V) 01_FB

Jeremenkova 1211/40b,
779 00 Olomouc

+420 587 432 017

info@ok4inovace.cz

https://www.inovaceok.cz/kontakt