Finanční podpora pro podnikatele COVID II – Nutná rychlá reakce!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Vzhledem k blížícímu se termínu vyhlášení níže uvedených programů finanční podpory a dotací je nejvyšší čas na přípravu projektů, protože rychlost bude v tomto případě důležitou devizou. ICOK pozorně sleduje dění a je připraven pomoci s přípravou projektových žádostí, či zprostředkovat kompletní dotační management u svých partnerů. V případě vašeho zájmu kontaktujte nás na e-mailu: info@ok4inovace.cz nebo volejte pana Martina Ohlídala na tel.: 725 468 700.

Již v pondělí 30. 3. 2020 spustí program COVID II  – finanční podpora podnikatelům formou poskytnutí bezúročných úvěrů od komerčních bank se zárukou ČMZRB pro malé a střední podniky, jejichž ekonomické aktivity jsou omezeny v důsledku výskytu koronavirové infekce a souvisejících preventivních opatření.

Výše úvěru – 500 tis. – 15 mil. Kč, lze hradit až 90% způsobilých výdajů projektu bez DPH.

Typy výdajů, na které může být čerpán zvýhodněný úvěr:

  • pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj a není veden jako dlouhodobý hmotný majetek,
  • pořízení a financování zásob,
  • ostatní provozní náklady/výdaje příjemce podpory včetně předfinancování pohledávek doložitelné účetními doklady.

Aktuální informace na: https://www.cmzrb.cz/

Leave your comment