Foto_SOČ

PODPORUJEME TALENTOVANÉ STUDENTY

Olomouc 29.1.2020 – Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci uskutečnil seminář pro zájemce o Středoškolskou odbornou činnost tematicky zaměřený na metodiku zpracování, prezentaci a obhajobu soutěžní práce. Téma formální úpravy práce je často opomíjené, ale velmi důležité a může do značné míry ovlivnit úspěšnost práce studentů v soutěži. O aktuálnosti tématu svědčí velká účast studentů, která předčila […]

foto ol 2 cold

Nové příležitosti projektu ITI Olomoucké aglomerace.

Plánujete některou z následujících investic? Pořízení nové technologie, stroje, zařízení, provozních souborů, softwaru aj.? Chcete zefektivnit výrobní proces  a stát se tak konkurenceschopnějšími na trhu? Jste podnikem, který chce zavést na trh nový výrobek, technologii či službu, realizujete průmyslový výzkum a experimentální vývoj či plánujete zavést nebo rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity? Realizaci rekonstrukce či […]